Εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2021. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή προκειμένου να κάνουν την ταυτοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να στείλουν με ταχυμεταφορά (courier)  έως τις 15 Οκτωβρίου, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς τη Γραμματεία υπογεγραμμένη (συνημμένο αρχείο)

2. Εκτύπωση της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας)

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Εκτύπωση ΑΜΚΑ

5. Μια (1) φωτογραφία

6. Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπογεγραμμένη (συνημμένο αρχείο)

Μετά την ταυτοποίηση για την έκδοση κωδικών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, ακολουθούνται οι οδηγίες   στο σύνδεσμο:   https://cm.ihu.gr/index.php?id=5586

Βεβαιώσεις εκτυπώνουν οι φοιτητές διαβάζοντας τις οδηγίες στο σύνδεσμο:  https://cm.ihu.gr/index.php?id=1023

Από τη Γραμματεία