Επαναληπτική ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+

H επαναληπτική ενημέρωση των φοιτητών που σκοπεύουν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό την επίλυση αποριών των φοιτητών και τη διευθέτηση ζητημάτων, ιδίως ως προς την αναγνώριση των σπουδών τους στο ίδρυμα υποδοχής, θα γίνει την Τετάρτη 24 Μαρτίου στις 15:00 στην αίθουσα 97512854438 του ΖΟΟΜ (https://zoom.us/j/97512854438).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν από τις σχετικές ιστοσελίδες του προγράμματος:
http://ba.ihu.gr/?q=node/37
http://erasmusplus.teicm.gr (ιδίως στην ενότητα Για φοιτητές - Σπουδές),
https://www.ihu.gr/monades/intprogrs (ενότητες Erasmus+ και Κινητικότητα Φοιτητών)
https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/anotatiekpaideusi-ka1