ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ.16320 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ996/τ.Β΄/13.03.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης μεφυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασίας  μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.                                                                 Από τη Γραμματεία