Ανάληψη πτυχιακών εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν την ανάληψη πτυχιακής εργασίας για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους  2020-21, παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση από σήμερα 12-3-21 έως 11-4-21 προς το μέλος Ε.ΤΕ.Π. του τμήματος μας κο. Αντώνιο Κούτλα στο mail a.koutlas@gmail.com, στην  οποία να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ. , τηλέφωνο επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της πτυχιακής που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν καθώς και το όνομα καθηγητή με τον οποίο πιθανά συμφώνησαν να αναλάβει την επίβλεψης της( αν υπάρχει)   .

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Νικόλαος Γιοβάνης