Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας στα Εργαστήρια Β΄ & Δ΄εξαμήνου και τα Αγγλικά του προγράμματος σπουδών Τ.Ε.Ι.

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα των Εργαστηρίων Β΄ & Δ΄ εξαμήνου και των Αγγλικών του προγράμματος σπουδών Τ.Ε.Ι., που διεξάγονται διαδικτυακά με χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ, θα γίνονται από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και στο εξής στην αίθουσα 945 9789 5226, https://zoom.us/j/94597895226