Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές του για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών που έχουν τις προυποθέσεις (δηλ.βρίσκονται σε εξάμηνο 12ο  και μικρότερο,  έχουν περάσει  μαθήματα και ολοκληρώσει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση) και  επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου, είναι έως τη 15η Μαρτίου 2021.