Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών στις 5-3-2021

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών  θα πραγματοποιηθεί στις 5-3-2021 (ημέρα Παρασκευή), μέσω zoom και ώρα 15.00 σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες εισηγητών:

Ομάδα Α : Πασχαλούδης - Βράνα - Γιοβάνης – Καραβασίλης εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 919 8997 0233

Ομάδα Β: Μουζά- Καρανάσιος- Κωνσταντινίδης  εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 926 9289 9099

Ομάδα Γ: Φραγκίδης- Κοτζαϊβάζογλου- Χαψά - Τσουρέλα εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 945 9789 5226

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης