ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

Η Διδασκαλία του μαθήματος "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΙΣ"  δε διεξαχθεί τη Δευτέρα 01.03.2021 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στην παρουσίαση των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Η αναπλήρωση θα γίνει  μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.                                                                   Από τη Γραμματεία