Εργαστήριο Μεθοδολογίας Έρευνας

Όπως έχει ανακοινωθεί ήδη στο πρόγραμμα διδασκαλίας του τρέχοντος εξαμήνου, το εργαστήριο μεθοδολογίας έρευνας θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 15.00- 17.00, διαδικτυακά με χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ στην αίθουσα 933 0169 0155 

https://zoom.us/j/93301690155

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος