Εικονική αίθουσα τέλεσης μαθήματος Αγγλικά ΙΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ θα γίνεται διαδικτυακά με χρήση του συστήματος τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ στην αίθουσα 97512854438
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 
Νικόλαος Γιοβάνης