Αλλαγή ημέρας εξέτασης Μαθήματος "Στρατηγική Επιχειρήσεων"

Ανακοινώνεται ότι για το μάθημα Στρατηγική Επιχειρήσεων με διδάσκοντα τον κύριο Κωνσταντινίδη Χρήστο, οι ομάδες των φοιτητών που είχε οριστεί αρχικά να εξεταστούν την Τετάρτη 10/2/21 από τις 15.00 έως τις 21.00 θα εξεταστούν την Παρασκευή 12/2/21 κατά τον ίδιο τρόπο τις ίδιες ώρες και με την ίδια σειρά. Κατά τα λοιπά την Πέμπτη 11/2/21 το πρόγραμμα μένει ως έχει.

Ο Διδάσκων

Χρ. Κωνσταντινίδης