Πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2021

Κατόπιν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και της απόφασης της  Συνέλευσης του Τμήματος, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 15/1/2021, ανακοινώνεται το νέο πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Νικόλαος Γιοβάνης