Έκτακτη Ανακοίνωση: Μετατόπιση Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου

 Ανακοινώνεται  ότι κατόπιν της από 13/1 ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας που κοινοποιήθηκε στο Τμήμα με το ΔΦ20/600/14-1-20121 διαβιβαστικό της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, η Συνέλευση του Τμήματος, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 15/1/2021 αποφάσισε να μετατοπίσει την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου κατά δύο εβδομάδες ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την ταχυδρομική παραλαβή των συγγραμμάτων από τους φοιτητές. Επομένως, η εξεταστική δεν θα ξεκινήσει στις 18/1 αλλά  την 1η Φεβρουαρίου.Αντίστοιχα μετατοπίζεται και το συναφές πρόγραμμα επιτηρήσεων.Ο Πρόεδρος του ΤμήματοςΓιοβάνης Νικόλαος