ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21Η  προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση που έχουν υποβάλλει οι επιτυχόντες φοιτητές  μετεγγραφής/μετακίνησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με την αριθμ. πρωτ. 166442 /Ζ1/07.12.2020  απόφαση κύρωσης πινάκων επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης  ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021», είναι έως 07.01.2020.Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα η εγγραφή, να αποσταλούν ταχυδρομικώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η αποστολή  του πιστοποιητικού διαγραφής μπορεί να γίνει μέσω  email στο ba@ihu.gr μετά τη διαβεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος για την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.Είναι αδύνατη η  συμμετοχή στις εξετάσεις του Τμήματος αν δεν πραγματοποιηθεί η εγγραφήΑπό τη Γραμματεία