Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών στις 10-12-2020

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών  θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη στις 10-12-2020, μέσω zoom και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες εισηγητών:

Ομάδα Α : - Βράνα – Γιοβάνης – Κωνσταντινίδης εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 91989970233

Ομάδα Β: Μουζά- Καρανάσιος- Καραβασίλης Ιωαν.  εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 93301690155

Ομάδα Β: Πασχαλούδης – Κεχρής- Παντελίδης- Κοτζαϊβάζογλου εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 97579610246

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης