Παράταση δηλώσεων έως 07.01.2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα παραταθούν έως τις 07.01.2021. Καμία αίτηση για συμπληρωματική δήλωση δε θα γίνει δεκτή μετά την παραπάνω ημερομηνία.Από τη Γραμματεία