ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νικόλαος Καρανάσσιος
Λογιστική - Οικονομικά Μαθηματικά - Επίκουρος Καθηγητής (Προσωποπαγούς Θέσης)
Τηλ.2321049309 Fax:2321045716  email: nk@teiser.gr

 

Βιογραφικό, δημοσιεύσεις, πρόγραμμα διδασκαλίας, ακρόαση φοιτητών

 

   Διδασκόμενα μαθήματα   

  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα
  • Ευρωπαϊκή Πολιτική & Οικονομική Ολοκλήρωση
  • Στρατηγική Επιχειρήσεων
  • Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Λογιστική
  • Οικονομικά Μαθηματικά
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων