Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του Covid-19

H διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων στη Πανεπιστημιούπολη Σερρών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων -λόγω του πολύ υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου που καταγράφεται- αναβάλλεται προσωρινά και θα διοργανωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε χαμηλότερο επιδημιολογικό επίπεδο

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Νικόλαος Γιοβάνης