Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom

Η Γ.Σ. του τμήματος που διενεργήθηκε στις 19-11-2020, αποφάσισε τη διενέργεια παρουσίασης και εξέτασης πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom στις 10-12-2020 και 05-3-2021. Απαραίτητες προϋποθέσεις  για τη δυνατότητα παρουσίασης είναι:  α) η αποστολή 3 αντιγράφων σε υλική μορφή καθώς και 2 CD που θα περιέχουν το πλήρες κείμενο (word) μέχρι τις 03-12-2020 για τη πρώτη παρουσίαση και τις 26-2-2021 για τη δεύτερη παρουσίαση, στη Γραμματεία του Τμήματος και β) η επικοινωνία και διευθέτηση της απόθεσης της πτυχιακής με τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετική με τις ώρες καθώς και τις εικονικές αίθουσες παρουσίασης των πτυχιακών.   

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος                                      

Γιοβάνης Νικόλαος