ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉ

Η  Γ.Σ. του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποφάσισε τη διενέργεια εμβόλιμης εξεταστικής.  Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (Τ.Ε.Ι.)που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (δηλ. βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών τους) και συμμετέχουν στις εξετάσεις, να δηλώσουν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής γραμματείας (e-gram), τα επιπλέον απ΄ αυτά που υπάρχουν στη δήλωσή τους μαθήματα, στα οποία έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις (δηλ. έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα), προκειμένου να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες τους).

 

      Η προθεσμία δήλωσης μαθημάτων θα λήξει στις  22 Νοεμβρίου 2020.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης