ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση ανάληψης επίβλεψης πτυχιακών εργασιών (Χειμερινό 2020-21)

Επισυνάπτεται πίνακας με την ανάληψη επίβλεψης πτυχιακών εργασιών για το Χειμερινό  Εξάμηνο του 2020-21.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος