Ανακοίνωση αλλαγής ώρας στη διενέργεια του εργαστηρίου Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (Διδάσκων: Γεώργιος Καραβασίλης)

Το εργαστήριο της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2020 19:00-20:30 με διδάσκοντα τον Γεώργιο Καραβασίλη, θα διενεργηθεί μόνο για αυτή την εβδομάδα το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 18.00-19:30.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης