Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα στέλνονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΙΙΠΑ.Ε., Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124 Σέρρες.Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου.Συνημμένα:Αίτηση 

Συνημμένα: