Ανακοίνωση αλλαγής ώρας στη διενέργεια του εργαστηρίου Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ .

Ανακοίνωση   αλλαγής ώρας στη διενέργεια του εργαστηρίου  Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ . Το εργαστήριο θα διενεργείται εφεξής   τη Πέμπτη 19.00-21.00 με κωδικό εισόδου:  93301690155

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης