Ανακοίνωση τρόπου διενέργειας εργαστηρίων

Ανακοινώνεται ότι ο τρόπος διεξαγωγής των εργαστηρίων για τις επόμενες 14  ημέρες  θα είναι διαδικτυακός ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom για όλα τα τμήματα με τους εξής κωδικούς:

Εισαγωγή στη Πληροφορική  : Πέμπτη 10.00-12.00 με κωδικό εισόδου : 93301690155

Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη

Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ     :Πέμπτη 15.00-17.00 με κωδικό εισόδου:  93301690155

Πληροφοριακά Συστήματα

Διοίκησης                                   :Παρασκευή 17.00-19.00 με κωδικό εισόδου: 92692899099

Στατιστική ΙΙ                              :Παρασκευή 19.00-21.00 με κωδικό εισόδου:  92692899099