ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές που ολοκληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ έως τις 15 Οκτωβρίου 2020, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεωνγια τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου και την παρακολούθηση των  τεσσάρων (4) επιπλεον μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, είναι η 15η Οκτωβρίου.Οι φοιτητές που κατέθεσαν την αίτηση σε έντυπη μορφή παρακαλούνται να τη στείλουν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tde@teicm.gr Από τη Γραμματεία