Ανακοίνωση αλλαγής κωδικού εισόδου στο μάθημα "Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη"(ΑΠ)

Το μάθημα "Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη" (ΑΠ) που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιείται  τη Πέμπτη και ώρα 15.00-17.00,  θα διενεργείται εφεξής στην αίθουσα zoom με κωδικό 91989970233