Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom στις 7-10-20

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών  θα πραγματοποιηθεί στις 7-10-2020, μέσω zoom και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες εισηγητών:

Ομάδα Α : Πασχαλούδης – Κεχρής- Βράνα – Παντελίδης- Γιοβάνης – Κωνσταντινίδης εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 97512854438

Ομάδα Β: Μουζά- Καρανάσιος- Χαψά - Τσουρέλα εικονική αίθουσα zoom με κωδικό 93301690155

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης