ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

Δήλωση σε εργαστηριακή ομάδα για το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ για ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ θα πρέπει να κάνουν μόνον όσοι φοιτητές δεν το παρακολούθησαν ποτέ ή εκείνοι πουείχαν κοπεί από απουσίες. Οι φοιτητές που έχουν κοπεί από βαθμό δεν θαδηλώσουν ομάδα εργαστηρίου σε αυτήν τη φάση, αλλά θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑνα δηλώσουν το εργαστήριο όταν ανοίξουν οι δηλώσεις για τις θεωρίες.Η διδάσκουσα,Ξανθίππη Χαψά