Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom

Η Γ.Σ. του τμήματος που έλαβε χώρα στις 10-9-2020, αποφάσισε τη διενέργεια παρουσίασης και εξέτασης πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom στις 7-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στην εικονική αίθουσα με κωδικό 93301690155.  Απαραίτητες προϋποθέσεις  για τη δυνατότητα παρουσίασης είναι:  α) η αποστολή 3 αντιγράφων σε υλική μορφή καθώς και 2 CD που θα περιέχουν το πλήρες κείμενο (word) μέχρι τις 30-9-2020 στη Γραμματεία του Τμήματος και β) η επικοινωνία και διευθέτηση της απόθεσης της πτυχιακής με τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών.

 

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος   

Γιοβάνης Νικόλαος