ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος
Καθηγητής
D.E.U.G. de Sciences Economiques (Paris X - Nanterre)
Licence d' Economiques International (Paris X - Nanterre)
Maitrise de Sciences Economiques (Paris X - Nanterre)
D.E.A. de Sciences Economiques (Paris X - Nanterre)
D.E.A. de Sociologie Politique  (Paris X - Nanterre)
Doctorat de Sciences Economiques (Paris X - Nanterre)
τηλ. 2321049101 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : Dim@teiser.gr
Βιογραφικό
Διδασκόμενα μαθήματα

  • Μάρκετινγκ

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μάρκετινγκ
Συνημμένα: