Εξετάσεις στο μάθημα 'Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών’ του ΣΤ’ εξαμήνου

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν από απόσταση, με συνδυασμό Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχουν ανακοινωθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σημειώστε ότι η μη συμμετοχή ενός φοιτητή είτε στην γραπτή είτε στην προφορική εξέταση, σημαίνει τη μη συμμετοχή του στην τελική εξέταση και επομένως μηδενική βαθμολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης, όπως και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα, δείτε στη σελίδα του μαθήματος στο σύστημα e-learning του Τμήματος, στη διεύθυνση : https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=127.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Χαιρετισμούς και καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας.

Σ. Δημητριάδης