Ανακοίνωση μαθημάτων «Συμπεριφορά Καταναλωτή» και «Αρχές Οικονομικής Σκέψης»

Την προγραμματισμένη ημέρα των εξετάσεων για τα επιπλέον μαθήματα ΔΙΠΑΕ «Συμπεριφορά Καταναλωτή» και «Αρχές Οικονομικής  Σκέψης» θα γίνει παρουσίαση των εργασιών μέσω του Zoom.