Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Οι φοιτητές-τριες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις της Εαρινής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020, παρακαλούνται να αποστέλλουν mail με αίτηση τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία τους και τα στοιχεία συμμετοχής τους στα μαθήματα( τίτλο μαθήματος, Καθηγητής, ημερομηνία τυπικό εξάμηνο μαθήματος κλπ) 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης