Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Σύμφωνα μα την απόφαση ΔΦ 20.1/7880/3-6-2020 της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι εξετάσεις των μαθημάτων στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εξετάσεις του Τμήματος ΟΔΕ θα διεξαχθούν με τους εξής τρόπους:

Α) Γραπτές εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Έχει δημιουργηθεί νέα διεύθυνση ΜΟΝΟ για τις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται με αυτόν τον τρόπο: https://exams.ba.ihu.gr/

B) Προφορικές εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από το σύστημα τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ

Στο συνημμένο αρχείο δείτε τους όρους συμμετοχής των φοιτητών στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του Τμήματος ΟΔΕ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΦ 20.1/7880/3-6-2020 της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οι  φοιτητές υποχρεούνται να «δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και ότι συναινούν [με τη χρήση κάμερας και τη διατήρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων]. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή».

Η σχετική δήλωση για τους φοιτητές του Τμήματος βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://exams.ba.ihu.gr/mod/choice/view.php?id=23