Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εξ αποστάσεως εξετάσεις

Οι φοιτητές που στην εξεταστική του Ιουνίου 2020 δε δύνανται να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που θα διεξαχθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του συστήματος εξετάσεων του elearning και του συστήματος τηλεδιάσκεψης ZOOM, για αντικειμενικό λόγο, όπως για παράδειγμα γιατί δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα απομακρυσμένης επικοινωνίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου σχετική δήλωση* στη Γραμματεία του Τμήματος με την αποστολή e-mail (tde@teicm.gr).

Η δήλωση αυτή αφορά όλα τα μαθήματα που έχει συμπεριλάβει ο φοιτητής στη δήλωση μαθημάτων  του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να αιτιολογείται ο λόγος που οι φοιτητές δε δύνανται να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις προκειμένου η Συνέλευση του Τμήματος να αξιολογήσει τη βασιμότητα των λόγων κάθε δήλωσης και να αναζητήσει την πιθανότητα εύρεσης εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, αν υπάρχουν.

Οι φοιτητές που θα υποβάλουν την σχετική δήλωση θα ενημερωθούν μέσω e-mail από τη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για την απόφαση Συνέλευση του Τμήματος. 

 

* Ενδεικτικό υπόδειγμα δήλωσης παρατίθεται παρακάτω στα συνημμένα αρχεία

 

Συνημμένα: