Γνωστοποίηση αδυναμίας σύνδεσης κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων

Δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα γνωστοποίησης της αδυναμίας σύνδεσης κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων (μέσω της πλατφόρμας e-learning) με τους εξής τρόπους:

α) Μέσω αποστολής mail στο ode_helpdesk@ihu.gr

β) Με τηλεφωνική επικοινωνία στο 23210-49178

Επισημαίνεται ότι η δήλωση μέσω τηλεφώνου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο  κατά τη διάρκεια διενέργειας των εξετάσεων

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης