ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 17:00 - 18:00

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΑΕ)ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 17:00-18:00

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 15:00 - 17:00 ΚΑΙ 17:00 - 19:00 (ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι. Από Τρίτη 9 Ιουνίου έως και Παρασκευή 12 Ιουνίου μέσω zoom (οι ομάδες αναφέρονται στο elearning)


Οι φοιτητές υποχρεούνται να επισκέπτονται τη σελίδα του κάθε μαθήματος στο elearning για να ενημερώνονται για το τρόπο και τις ομάδες εξέτασης.