ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

Η Γ.Σ. του τμήματος που διενεργήθηκε στις 8-5-2020, αποφάσισε τη παρουσίαση και εξέταση πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom στις 22-5-2020 και 12-6-2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις  για τη δυνατότητα παρουσίασης είναι:  α) η αποστολή 3 αντιγράφων σε υλική μορφή καθώς και 2 CD που θα περιέχουν το πλήρες κείμενο (word) μέχρι τις 15-5-2020 για τη πρώτη παρουσίαση και τις 5-6-2020 για τη δεύτερη παρουσίαση, στη Γραμματεία του Τμήματος και β) η επικοινωνία και διευθέτηση της απόθεσης της πτυχιακής με τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετική με τις ώρες καθώς και τις εικονικές αίθουσες παρουσίασης των πτυχιακών.                                                       Από τη Γραμματεία