ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕ (4ο Εξ. ΤΕΙ)

Όσες & όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους, παρακαλώ να τοδηλώσουν στο dardakouli@teicm.gr μέχρι την Κυριακή 17/05 και ναπεριμένουν email επιβεβαίωσης.Η διδάσκουσαΛ. Δαρδακούλη