Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom

Η Γ.Σ. του τμήματος που διενεργήθηκε στις 8-5-2020, αποφάσισε τη παρουσίαση και εξέταση πτυχιακών εργασιών μέσω της πλατφόρμας zoom στις 23-5-2020 και 12-6-2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις  για τη δυνατότητα παρουσίασης είναι:  α) η αποστολή 3 αντιγράφων σε υλική μορφή καθώς και 2 CD που θα περιέχουν το πλήρες κείμενο (word) μέχρι τις 15-5-2020 για τη πρώτη παρουσίαση και τις 5-6-2020 για τη δεύτερη παρουσίαση, στη Γραμματεία του Τμήματος και β) η επικοινωνία και διευθέτηση της απόθεσης της πτυχιακής με τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετική με τις ώρες καθώς και τις εικονικές αίθουσες παρουσίασης των πτυχιακών.    

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος                                      

Γιοβάνης Νικόλαος