Πρακτική Άσκηση

Σε εφαρμογή της χτεσινής Υπουργικής Απόφασης, συνεχίζεται από την ημερομηνία που σταμάτησε, η Πρακτική Άσκηση, αλλά μόνο στις επιχειρήσεις των οποίων δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία. Οι φοιτητές που θα συνεχίσουν την Πρακτική τους, παρακαλο0ύνται να στείλουν στη Γραμματεία e-mail, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον Αριθμό Μητρώου τους και τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης, με κοινοποίηση στο nk@teiser.gr, ώστε να επιληφθεί η διοίκηση του Τμήματος. Επισημαίνεται πως η Γραμματεία δεν αποφασίζει! Υλοποιεί τις αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων. Σας παρακαλούμε να μην εκφράζετε αιτήματα στη Γραμματεία, στα οποία δεν έχει αρμοδιότητα απόφασης. Αντίθετα, πρέπει να υποβάλλετε τα αιτήματά σας εγγράφως (με αίτηση, ή έστω με e-mail) προκειμένου να εξετάζονται από τα Συλλογικά Όργανα. Κατά παρέκκλιση, σε ζητήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση, όσοι φοιτητές έχουν ερωτήματα (είτε με το ΕΣΠΑ, είτε διαφορετικά) σας παρακαλώ να τα υποβάλουν στο nk@teiser.gr, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις ή να προωθηθούν (τα αιτήματα) στη Συνέλευση του Τμήματος. Καρανάσιος