Συστάσεις για τη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας zoom

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης, καλείστε να:

  1.  Εφοδιαστείτε με τη νέα version  του zoom (v.5)  που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. H προηγούμενη έκδοση θα λειτουργεί μέχρι το τέλος του μήνα.
  2. Nα πραγματοποιήσετε -κατά την επόμενη είσοδο σας στο σύστημα- μετονομασία καθώς και αναγραφή του Αριθμού Μητρώου επειδή παρατηρείται το φαινόμενο,   της εισόδου πολλών φοιτητών στο σύστημα με το μικρό τους όνομα ή ακόμα με το όνομα του κινητού τους. Αν συνεχιστεί αυτό θα υπάρχει πρόβλημα με τα παρουσιολόγια των εργαστηρίων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης