Αναβολή Εργαστηρίου "Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικώ Αποφάσεων Ι. Δευτέρα 11:00-13:00

Το εργαστήριο  "Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι" του τμήματος της Δευτέρα  δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Δεύτερα 04/05/2020. Οι φοιτητές του τμήματος θα πρέπει παρακολουθήσουν ένα από τα τμήματα της Πέμπτης (είτε το τμήμα 15-17 είτε 17-19).Η διδάσκουσαΑ. Καρακίτσιου.