Ανακοίνωση δήλωσης βιβλίου

Ανακοινώνεται η δυνατότητα δήλωσης βιβλίου για το μάθημα Εργασιακές Σχέσεις, μετά τη δυσκολία που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ΔΕΝ θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Νικόλαος Γιοβάνης