Ανακοίνωση για το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ανεξαρτήτως εάν είναι φοιτητές του ΔΙΠΑΕ ή του ΤΕΙ)  μπορούν να μπουν στην διαδικτυακή αίθουσα του Β' Εξαμήνου τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη 9.00-1.00 και Πέμπτη 9.00-11.00.

 

Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Β' Εξάμηνο

Join URL: https://zoom.us/j/240484655 Στην εφαρμογή start zoom:240484655

 

 

Η Διδάσκουσα,

 

Ξανθίππη Χαψά