Ανακοίνωση έναρξης εργαστηρίων μέσω τηλεκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη εργαστηρίων μέσω τηλεκπαίδευσης

 

Στη συνέχεια της υλοποίησης της απόφασης της Γ.Σ. 5/27-3-20, ανακοινώνεται με την παρούσα η διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων με ημερομηνία έναρξης 6-4-2020 ως εξής:

Εξάμηνο Β - Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκων

Παλιό πρόγραμμα

(στο εργαστήριο)

Νέο πρόγραμμα

(μέσω zoom)

Αθανασίου Δ.

Δευτέρα 17-18

Τετάρτη  19-20

Αθανασίου Δ.

Δευτέρα 18-19

Τετάρτη  20-21

Αθανασίου Δ.

Δευτέρα 19-20

Δευτέρα 19-20

Αθανασίου Δ.

Δευτέρα 20-21

Δευτέρα 20-21

Αθανασίου Δ.

Τετάρτη 17-18

Τετάρτη 17-18

Αθανασίου Δ.

Τετάρτη 18-19

Τετάρτη 18-19

Αθανασίου Δ.

Πέμπτη 17-18

Πέμπτη 18-19

Αθανασίου Δ.

Πέμπτη 18-19

Πέμπτη 19-20

Κεχρής Ε.

Τρίτη     14-15

Θα ανακοινωθεί επιμερισμός των φοιτητών του τμήματος στα υπόλοιπα από τον Καθηγητή

 

Εξάμηνο Β - Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ

Για όσους φοιτητές ΤΕΙ δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα εργαστηριακά μαθήματα. 

Εργαστήριο Στατιστική Ι 

Διδάσκων

Παλιό πρόγραμμα

(στο εργαστήριο)

Νέο πρόγραμμα

(μέσω zoom)

Καραβασίλης Γ

Τρίτη     17-19

Τρίτη     15-17

Καραβασίλης Γ

Τρίτη     19-21

Πέμπτη 16-18

Αβραμίδης Α.

Πέμπτη 11-13

Πέμπτη 11-13

 

Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκων

Παλιό πρόγραμμα

(στο εργαστήριο)

Νέο πρόγραμμα

(μέσω zoom)

Σαμολαδάς Ι.

Δευτέρα 16-18

Δευτέρα 15-17

Σαμολαδάς Ι

Δευτέρα 18-20

Δευτέρα 17-19

 

Εξάμηνο Δ

Εργαστήριο Ποσοτικές Μέθοδοι

Η κατανομή των φοιτητών στα εργαστήρια θα αναδιοργανωθεί ως εξής:

  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Α ως Ι: Δευτέρα 11-13. Διδάσκουσα: Καρακίτσιου Α.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Κ ως Ο: Πέμπτη 15-17. Διδάσκων: Βάκαλος Α.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Π ως Ω: Πέμπτη 17-19. Διδάσκων: Βάκαλος Α.

 

Εργαστήριο Μεθοδολογία Έρευνας

Η κατανομή των φοιτητών στα εργαστήρια θα αναδιοργανωθεί ως εξής:

  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Α ως Κ: Τρίτη 11-13. Διδάσκων:Αβραμίδης Α.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Λ ως Ω: Τετάρτη  17-19. Διδάσκων: Αβραμίδης Α.

 

Εξάμηνο ΣΤ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Η κατανομή των φοιτητών στα εργαστήρια θα αναδιοργανωθεί ως εξής:

  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Α ως Δ: Τρίτη 16-18. Διδάσκων: Αζαρία Α.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Ε ως Κ: Παρασκευή 13-15. Διδάσκων: Αζαρία Α.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Λ ως Ο: Πέμπτη 19-21. Διδάσκων: Αζαρία Α.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Π ως Σ: Παρασκευή 11-13. Διδάσκων: Κασμερίδης Ν.
  • Φοιτητές-τριες με επίθετο από Τ ως Ω: Παρασκευή 15-17. Διδάσκων: Αζαρία Α.

 

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται στην ψηφιακή αίθουσα στην οποία διεξάγονται όλα τα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι οι ίδιοι.

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης