Ανακοίνωση αλλαγής ημέρας- ώρας μαθήματος Διαφήμιση

Το μάθημα -μέσω τηλεκπαίδευσης- Διαφήμιση με Διδάσκοντα τον Ιορδάνη Κοτζαιβάζογλου που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιείται Τρίτη 11.00- 14.00, θα πραγματοποιείται εφεξής στην ίδια εικονική αίθουσα τη Πέμπτη 12.00-13.00

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Νικόλαος Γιοβάνης