Αλλαγή μέρας και ώρας μαθήματος Εργασιακές Σχέσεις

Το μάθημα Εργασιακές σχέσεις θα πραγματοποιείται εφεξής στην ίδια διαδικτυακή αίθουσα (με τον ίδιο κωδικό που έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος  Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00-15.00

 

Ο καθηγητής

Νικόλαος Γιοβάνης