ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM

Με απόφαση της Συνέλευσης 5/27-3-2020 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποφασίστηκε ηλεκτρονική διεξαγωγή των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τη Δευτέρα 30-3-2020

 

 

Τα μαθήματα θα γίνονται με εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα, η διδασκαλία των μαθημάτων ως προς το σκέλος της θεωρίας και της άσκησης πράξης θα γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δηλ. τηλεδιάσκεψης, με βίντεο και πολλά ακόμη εργαλεία συμμετοχής.

 

Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

 

 

Για κάθε έτος/εξάμηνο, δημιουργήθηκε μία μόνιμη «αίθουσα». Θα βρείτε αυτή την αίθουσα με τη βοήθεια ενός συνδέσμου (link). Επικολλώντας αυτό το link σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, θα βρεθείτε στην αίθουσα που αντιστοιχεί στο έτος σας.

Τα links των αιθουσών δεν θα κοινοποιηθούν δημόσια. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα τα βρουν μέσα στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος)  σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Εξάμηνο

Μάθημα

Πλατφόρμα

Β’

Βάσεις Δεδομένων

https://elearning.cm.ihu.gr/

Δ’

Μεθοδολογία Ερευνας

https://elearning.cm.ihu.gr/

ΣΤ’

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

https://elearning.teicm.gr/

Επιπλέον Εξάμηνο ΔΙΠΑΕ

Ηλεκτρονικό εμπόριο

https://elearning.cm.ihu.gr/

 

Επομένως εσείς θα πρέπει χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό να γραφείτε στην πλατφόρμα του elearning, να εγγραφείτε στο αντίστοιχο μάθημα και να βρείτε το link της αίθουσας στην οποία θα γίνεται το μάθημα και αλλες χρήσιμες πληροφορίες γι τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

 

 

Το σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιήσουμε ονομάζεται Zoom.

Για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

1. Πηγαίνετε στην διεύθυνση https://zoom.us

2. Επιλέξτε Join a Meeting (πάνω - δεξιά) 

3. Συμπληρώστε τον κωδικό της αίθουσας διδασκαλίας (Meeting ID) στην οποία θέλετε να παρακολουθήσετε τη διδασκαλία (Για παράδειγμα, για ένα μάθημα του Δ εξάμηνου θα καταχωρήσετε ΧΧΧ)

4. Θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα στο υπολογιστή σας.

5. Θα ξεκινήσει η συνεδρία.

6. Κατά την πρώτη είσοδό σας θα πρέπει να δηλώσετε το όνομά σας.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

7. Επιλέξτε να συνδεθείτε με κλειστή κάμερα και μικρόφωνο.

 

Ο καθηγητής σας θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος ηλεκτρονικά και για τη διαδικασία συμμετοχής σας.

Ορισμένες γενικές συστάσεις για τη συμμετοχή σας είναι:

1. Διατηρείτε το μικρόφωνο σας σε κατάσταση σίγασης (mute) και την κάμερα σας κλειστή καθ’ όσο διάστημα  που παρακολουθείτε το μάθημα.

2. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση με ερώτηση ή σχόλιο, «σηκώστε χέρι» ( Raise Hand – στο κάτω μέρος του πλαισίου των συμμετεχόντων)

3. Όταν σας δοθεί ο λόγος, ενεργοποιήστε  το μικρόφωνό σάς (προαιρετικά και την κάμερά σας) από το αντίστοιχο εικονίδιο κάτω αριστερά, ή από τα κουμπιά δίπλα από το όνομά σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μέσω του συστήματος Zoom που εφαρμόζει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, επιτρέπεται μόνο η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω διαδικασιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή με βίντεο ή ήχο της διδασκαλίας που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Zoom και η με οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνισή του σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός μαθήματος.

Η είσοδος του φοιτητή σε ένα μάθημα που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικασιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Zoom συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω.

 

Επισυνάπτονται οδηγίες Χρήσης zoom

 

 

 

 

 

Συνημμένα: